به گزارش دورتموند ایران ،  هانس یواخیم واتسکه با نشریه آرتی ال مصاحبه کوتاهی داشت.

وی در بخش اول صجبتهای خود در مورد وضعیت ارلینگ هالند گفت:

اگر هالند میخواهد استراحت کند مشکلی نداریم ؛ ما یک بازیکن جانشین برای او خواهیم داشت. موموکو از نوامبر میتواند بازی کند و تا نوامبر ۴ماه مانده است.

 

وی در مورد وضعیت سانچو اظهار کرد:

سانچو قطعا ماندنی است و حداقل تا ۲۰۲۱ بازیکن ما خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید