به گزارش دورتموند ایران ، کمتر از 3 ماه تا صدور مجوز بازی یوسوفا موکوکو و 16 سالگی اش باقی مانده است. او در تیم زیر 19 سال تبدیل به یک ماشین گلزنی شده و همه از او انتظار تکرار روند خوب اش در تیم های پایه را دارند؛ روزی که چندان دور نیست و نام موکوکو در لیست 18 نفره دورتموند میدرخشد ، میتواند آغازی باشد برای ستاره شدن.

وی در این مورد میگوید:

البته من به این عادت ندارم که بازیکن یک تیم باشم اما اجازه بازی برای آن را ندارم! اما من تا نوامبر تمرین و بازی ام برای تیم زیر 19 سال را ادامه خواهم داد. هنوز هم به ثبت 200 گل پایبند و مایلم.

 

ماشین گلزنی زیر 19 ساله های دورتموند تنها 17 گل دیگر باید بزند تا به قول 200 گل اش عمل کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید