به گزارش دورتموند ایران ، پیوستن جیمی بایتو گیتنس به دورتموند رسمی شد و این بازیکن با تیم زیر 19 سال کار خود را آغاز میکند. دورتموند از ماه ها پیش به دنبال خرید او بود.  باینو گیتنس در کنار یوسوفا موموکو و انگسار کنائوف مثلث هجومی قدرتمندی را تشکیل خواهند داد.

میشاییل تسورک در مورد پیوستن باینو گیتنس به دورتموند گفت : جیمی باینو گیتنس اکنون در کنار ماست و ما خوشحالیم که او به تیم جوانان ما پیوسته است. او در اولین فرصت در تیم زیر 19 سال قرار خواهد گرفت ؛ بخش استعدادیابی ما در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید