به گزارش دورتموند ایران ، ترکیب دورتموند مقابل زنیت اعلام شد:

  •  هیتز ، جان ،  هوملس ، پیشچک ، شولتز ، بلینگهام ، ویتسل ، پاسلاک ، رویس ، برانت و هازارد
  • نیمکت : بورکی ، درلیاکا ، زاگادو ، سانچو ، موکوکو ، رینا ، کنف و راشل

دیدگاهتان را بنویسید