به گزارش دورتموند ایران و به نقل از روهر ناخریشتن هانس یواخیم واتسکه در مصاحبه با این نشریه شرایط کنونی دورتموند را تشریح کرد. وی در بخش اول صحبتهای خود در مورد آثار ویروس کرونا گفت : خوشبختانه ما توانستیم به مقدار کافی نقدینگی تولید کنیم و خطرات مالی این ویروس همه گیر برای باشگاه 

ادامه مطلب