به گزارش دورتموند ایران رینیر ژسوس ، محمود داهود ، دن اکسل زاگادو و مارکو رویس چهار بازیکنی هستند که اخیرا در وضعیت پرفراز و نشیبی قرار دارند. رویس و داهود به تازگی به تمرینات بازگشتند ، زاگادو دوران مصدومیت را طی میکند و رینیر نیز بازیکن جدید تیم است. زورک در مصاحبه با funke 

ادامه مطلب

به گزارش دورتموند ایران ، میشاییل زورک در مصاحبه با روهر ناخریشتن صحبتهای در مورد تازه وارد های تیم داشت. وی تصریح کرد : بنظرم آکی واتسکه قطعا مسائل مالی را حل کرده است. در مواقعی این روشهای مالی کارساز نیستند و هنوز برنامه مشخصی برای آینده در نظر گرفته نشده ؛ من اکنون نمیخواهم 

ادامه مطلب