به گزارش دورتموند ایران ، در حالی که دورتموند فاصله ای به ورود به بحران ندارد ، لوسین فاوره از تساوی مقابل فرانکفورت راضی است. مربی منفور سوئیسی در مصاحبه با کیکر گفت: من از این نتیجه رضایت دارم. در نیمه دوم نسبت به نیمه اول خیلی بهتر بودیم اما نتوانستیم به پیروزی برسیم. تساوی 

ادامه مطلب