به گزارش دورتموند ایران ، رافائل گریرو مصاحبه ای با نشریه روهر ناخریشتن داشت. وی در مورد آرایش تیم در فصل بعد انتقاداتی داشت: من نمیدانم که آرایشمان در فصل بعدی چیست و هیجوقت جلسه ای که بطور واضح به آن اشاره شود برگزار نشده. سیستم مورد علاقه من سه پنج دو است ؛ زیرا 

ادامه مطلب