به گزارش دورتموند ایران ، ترکیب دورتموند برای دیدار مقابل آینتراخت فرانکفورت اعلام شد. بورکی ، امره جان ، زاگادو ، هوملس ، موری ، شولتز ، ویتسل ، داهود ، رینا ، سانچو و برانت نیمکت : هیتز ، درلیاکا ، هازارد ، رویس ، بلینگهام ، پیشچک ، پاسلاک ، موکوکو

به گزارش دورتموند ایران و به نقل از روهر ناخریشتن ، سه مدافع کلیدی دورتموند ( گریرو ، جان و هوملس ) وضعیت نامشخصی دارند و نبود آنها میتواند خظ دفاعی را آسیب پذیر کند. تنها خبر خوب ، میتواند بازگشت زاگادو به تمرینات باشد. غیاب ارلینگ هالند ، توماس دلینی و توماس مونیه نیز 

ادامه مطلب