به گزارش دورتموند ایران ، ترکیب دورتموند برای دیدار مقابل اشتوتگارت اعلام شد:  بورکی ، آکانجی ، هوملس ، جان ، گریرو ، ویتسل ، بلینگهام ، موری ، رینا ، سانچو و رویس نیمکت:  هیتس ، زاگادو ، داهود ، شولتز ، موکوکو ، برانت ، رینیر ، پیشچک و پاسلاک   ترکیب اشتوتگارت 

ادامه مطلب