به گزارش دورتموند ایران و به نقل از نشریه تلگراف ، جولیان ریخوف در 25 ژانویه 16 ساله خواهد شد و بوروسیا دورتموند به دنبال قرارداد سه ساله به ارزش 130 هزار یورو با این بازیکن است. ریخوف به عنوان یکی از برترین استعداد های آکادمی آژاکس شناخته میشود و برای زیر 17 ساله های 

ادامه مطلب