در میان تمامی ستاره های جهان ، ستاره ای زرد و سیاه به نام بوروسیا میدرخشد. ستاره ای که بعدها ، نماد جنگندگی و امیدواری شد و بارها معجزه را به ملیون ها نفر نشان داد. ستاره ای که علی رغم فراز و نشیب های زیاد ، هیچوقت درخشش اش را متوقف نکرد. تاسیس 

ادامه مطلب