بوندسلیگا

بوندسلیگا

نتایج

نتیجه ها

NoTEAMPWDLGSGA+/-PTS
1وولفسبورگوولفسبورگ54107213
2بایرن مونیخبایرن مونیخ54102041613
3بروسیا دورتموندبروسیا دورتموند5401171112
4ماینتس 05ماینتس 0553116210
5بایر لورکوزنبایر لورکوزن5311157810
6اس سی فرایبورگاس سی فرایبورگ5230649
7کلنکلن5221978
8هرتابرلینهرتابرلین52037126
9یونیون برلینیونیون برلین5131786
10آگزبورگآگزبورگ5122286-5
11هوفنهایمهوفنهایم512287-5
12بروسیا مونشن گلادباخبروسیا مونشن گلادباخ4113594
13آینتراخت فرانکفورتآینتراخت فرانکفورت5041583-4
14لایپزیگلایپزیگ5113674
15اشتوتگارتاشتوتگارت51139123-4
16آرمینیا بیلفلدآرمینیا بیلفلد5041352-4
17بوخومبوخوم51044133
18گریتر فورثگریتر فورث50143131

لیست تیم

گریتر فورث

گریتر فورث

بوخوم

بوخوم

زنیت سن پترزبورگ

زنیت سن پترزبورگ

اس سی آر آلتاخ

اس سی آر آلتاخ

آگزبورگ

آگزبورگ

یونیون برلین

یونیون برلین

آینتراخت فرانکفورت

آینتراخت فرانکفورت

وردربرمن

وردربرمن

ماینتس 05

ماینتس 05

هرتابرلین

هرتابرلین

شالکه 04

شالکه 04

بایرن مونیخ

بایرن مونیخ

بروسیا دورتموند

بروسیا دورتموند

آرمینیا بیلفلد

آرمینیا بیلفلد

اشتوتگارت

اشتوتگارت

هوفنهایم

هوفنهایم

کلن

کلن

اس سی فرایبورگ

اس سی فرایبورگ

بروسیا مونشن گلادباخ

بروسیا مونشن گلادباخ

بایر لورکوزن

بایر لورکوزن

وولفسبورگ

وولفسبورگ

لایپزیگ

لایپزیگ