قطعا در بسیاری از موارد تیم و بازیکنان میتوانستند نمایش بهتری داشته باشند ، اما در هر حال پیروزی از آن دورتموند است. در اینجا به عملکرد بازیکنان در این 90 دقیقه نفس‌گیر میپردازیم.