به گزارش دورتموند ایران ، تدبیر جدید DFL خبر از بازشدن دوباره استادیوم ها را میدهد ؛ بر طبق این دستور ، 50 درصد ظرفیت صندلی و 12.5 درصد از جایگاه های ایستاده از هر استادیوم ، با حفظ نکات بهداشتی، پذیرای حضور مردم خواهد بود .

سهم وستفالن ، شلوغ ترین ورزشگاه آلمان ، اما از این تصمیم حضور 30 هزارنفری از 81 هزار ظرفیت آن است؛ کمتر از هرتا و هم اندازه با آلیانز آرنا .

دیدگاهتان را بنویسید