قرعه کشی مسابقات فصل 20/21 بوندسلیگا آلمان برگزار شد و تیمها حریفان خود را شناختند.

برنامه بازیها به شکل زیر است:

 

هفته اول / هفته هجدهم :

لایپزیگ – ماینتس

بوروسیا دورتموند – مونشن گلادباخ

بایرن مونیخ – شالکه

وولفسبورگ – بایر لورکوزن

آینتراخت فرانکفورت – آرمنیا بیلفیلد

یونیون برلین – آگزبورگ

کلن – هوفنهایم

وردربرمن – هرتابرلین

اشتوتگارت – فرایبورگ

 

هفته دوم / هفته نوزدهم:

مونشن گلادباخ – یونیون برلین

بایر لورکوزن – لایپزیگ

هوفنهایم – بایرن مونیخ

فرایبورگ – وولفسبورگ

هرتابرلین – آینتراخت فرانکفورت

شالکه – وردربرمن

ماینتس – اشتوتگارت

آگزبورگ – دورتموند

آرمنیا بیلفیلد – کلن

 

هفته سوم / هفته بیستم:

بایرت مونیخ – هرتابرلین

دورتموند – فرایبورگ

لایپزیگ – شالکه

وولفسبورگ – آگزبورگ

آینتراخت فرانکفورت – هوفنهایم

یونیون برلین – ماینتس

کلن – مونشن گلادباخ

وردربرمن – آرمنیا بیلفیلد

اشتوتگارت – بایر لورکوزن

 

هفته چهارم / هفته بیست و یکم:

مونشن گلادباخ – وولفسبورگ

هوفنهایم – دورتموند

فرایبورگ – وردربرمن

هرتابرلین – اشتوتگارت

شالکه – یونیون برلین

ماینتس – بایر لورکوزن

کلن – آینتراخت فرانکفورت

آگزبورگ – لایپزیگ

آرمنیا بیلفیلد – بایرن مونیخ

 

هفته پنجم / هفته بیست و دوم:

بایرن مونیخ – آینتراخت فرانکفورت

دورتموند – شالکه

لایپزیگ – هرتابرلین

بایر لورکوزن – آگزبورگ

وولفسبورگ – آرمنیا بیلفیلد

یونیون برلین – فرایبورگ

ماینتس – مونشن گلادباخ

وردربرمن – هوفنهایم

اشتوتگارت – کلن

 

هفته ششم / هفته بیست و سوم:

مونشن گلادباخ – لایپزیگ

هوفنهایم – یونیون برلین

فرایبورگ – بایر لورکوزن

آینتراخت فرانکفورت – وردربرمن

هرتابرلین – وولفسبورگ

شالکه – اشتوتگارت

کلن – بایرن مونیخ

آگزبورگ – ماینتس

آرمنیا بیلفیلد – دورتموند

 

هفته هفتم / هفته بیست و چهارم:

دورتموند – بایرن مونیخ

لایپزیگ – فرایبورگ

بایر لورکوزن – مونشن گلادباخ

وولفسبورگ – هوفنهایم

یونیون برلین – آرمنیا بیلفیلد

ماینتس – شالکه

آگزبورگ – هرتابرلین

وردربرمن – کلن

اشتوتگارت – آینتراخت فرانکفورت

 

هفته هشتم / هفته بیست و پنجم:

بایرن مونیخ – وردربرمن

مونشن گلادباخ – آگزبورگ

هوفنهایم – اشتوتگارت

فرایبورگ – ماینتس

آینتراخت فرانکفورت – لایپزیگ

هرتابرلین – دورتموند

شالکه- وولفسبورگ

کلن – یونیون برلین

آرمنیا بیلفیلد – بایر لورکوزن

 

هفته نهم / هفته بیست و ششم:

دورتموند – کلن

لایپزیگ – آرمنیا بیلفلد

مونشن گلادباخ – شالکه

بایر لورکوزن – هرتابرلین

وولفسبورگ – وردربرمن

یونیون برلین – آینتراخت فرانکفورت

ماینتس – هوفنهایم

اشتوتگارت – بایرن مونیخ

آگزبورگ – فرایبورگ

 

هفته دهم / هفته بیست و هفتم :

هوفنهایم – آگزبورگ

بایرن مونیخ – لایپزیگ

فرایبورگ – مونشن گلادباخ

آینتراخت فرانکفورت – دورتموند

هرتابرلین – یونیون برلین

شالکه – بایر لورکوزن

کلن – وولفسبورگ

وردربرمن – اشتوتگارت

ماینتس – آرمنیا بیلفلد

 

هفته یازدهم / هفته بیست و هشتم:

دورتموند – اشتوتگارت

لایپزیگ – وردربرمن

مونشن گلادباخ – هرتابرلین

بایر لورکوزن – هوفنهایم

وولفسبورگ – آینتراخت فرانکفورت

فرایبورگ – آرمنیا بیلفلد

یونیون برلین – بایرن مونیخ

ماینتس – کلن

آگزبورگ – شالکه

 

هفته دوازدهم / هفته بیست و نهم:

بایرن مونیخ – وولفسبورگ

هوفنهایم – لایپزیگ

آینتراخت فرانکفورت – مونشن گلادباخ

هرتابرلین – ماینتس

شالکه – فرایبورگ

کلن – بایر لورکوزن

وردربرمن – دورتموند

آرمنیا بیلفلد – آگزبورگ

اشتوتگارت – یونیون برلین

 

هفته سیزدهم / هفته سی ام:

لایپزیگ – کلن

مونشن گلادباخ – هوفنهایم

بایر لورکوزن – بایرن مونیخ

وولفسبورگ – اشتوتگارت

فرایبورگ – هرتابرلین

یونیون برلین – دورتموند

شالکه – آرمنیا بیلفلد

ماینتس – وردربرمن

آگزبورگ – آینتراخت فرانکفورت

 

هفته چهاردهم / هفته سی و یکم:

بایرن مونیخ – ماینتس

دورتموند – وولفسبورگ

هوفنهایم – فرایبورگ

آینتراخت فرانکفورت – بایر لورکوزن

شالکه – هرتابرلین

کلن – آگزبورگ

آرمنیا بیلفلد – مونشن گلادباخ

اشتوتگارت – لایپزیگ

 

هفته پانزدهم / هفته سی و دوم:

لایپزیگ – دورتموند

مونشن گلادباخ – بایرن مونیخ

بایر لورکوزن – وردربرمن

آرمنیا بیلفلد – هرتابرلین

فرایبورگ – کلن

یونیون برلین – وولفسبورگ

شالکه – هوفنهایم

ماینتس – فرانکفورت

آگزبورگ – اشتوتگارت

 

هفته شانزدهم / هفته سی و سوم:

دورتموند – ماینتس

بایرن مونیخ – فرایبورگ

هوفنهایم – آرمنیا بیلفلد

وولفسبورگ – لایپزیگ

آینتراخت فرانکفورت – شالکه

یونیون برلین – بایر لورکوزن

کلن – هرتابرلین

وردربرمن – آگزبورگ

اشتوتگارت – مونشن گلادباخ

 

هفته هفدهم / هفته سی و چهارم:

لایپزیگ – یونیون برلین

مونشن گلادباخ – وردربرمن

بایر لورکوزن – دورتموند

فرایبورگ – فرانکفورت

هرتابرلین – هوفنهایم

شالکه – کلن

ماینتس – وولفسبورگ

آگزبورگ – بایرن مونیخ

آرمنیا بیلفلد – اشتوتگارت

 

 

دیدگاهتان را بنویسید