به گزارش دورتموند ایران و به نقل از اشپورت 1 ، یولیان برانت از اهداف خود در دورتموند یاد کرد:

بدست آوردن جام و عناوین چیزی است که بخاطرش به دورتموند آمدم ؛ این بزرگترین هدف من است و هرچه زودتر باید تحقق یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید